WALDEMAR VON HACKENSLASH' LARP-TIPS.

WIE,  WAAROM  EN  HOE......

Wie....

.... is 'Waldemar von Hackenslash'? Waldemar is één van mijn favoriete Larp-karakters - helaas was het een tijdlang 'wijlen Waldemar', daar hij eervol was gesneuveld in de strijd voor Recht, Rechtvaardigheid en Gerechtigheid (wat had je anders verwacht?), maar gelukkig is hij sinds kort weer herrezen! De term 'hack and slash' of 'hack and slay' slaat overigens op spelers (vooral bij 'table-top' rollenspellen) die er het liefst meteen op los rammen, zonder ook maar enige poging te doen om problemen op een andere manier op te lossen.... De levensduur van dit soort karakters is vaak erg beperkt.....!!!

Waarom....

.... deze site? Iedereen die wil weten wat 'Live Action Role-Playing', ook wel kortweg 'LARP' genoemd, eigenlijk is, kan daar makkelijk achterkomen: vrijwel alle Larp-sites beginnen met een introductie getiteld 'Wat is Live Role-Playing'. (Deze site dus niet!) Wanneer je echter besloten hebt ook eens met zo'n LARP mee te willen doen dan is de volgende stap minder makkelijk: het beslissen met welke groep of vereniging je je eerste avontuur wilt gaan beleven. Elke site laat min of meer doorschemeren dat zij de aangewezen groep zijn om jou voor je eerste weekend te ontvangen - en misschien is dat ook wel zo, maar op welke grond dat is....? Artikelen waarin tips aan beginnelingen worden gegeven zodat zij een verantwoorde keuze kunnen maken, zijn er vrij weinig. Misschien dat deze site daar een beetje mee kan helpen.
Verder kan ik hier de foto's kwijt die ik tijdens elk live maak!

Hoe.....

Naast foto's en verhalen  van gespeelde lives staan er ook besprekingen van de lives waaraan ik heb meegedaan.

 Verwacht geen flitsende beelden want ik ben een beginner op dit gebied en deze site is mijn eerste probeersel. (Mocht er overigens inhoudelijke kritiek zijn, opmerkingen en tips hoe het beter kan zijn altijd welkom).  

Nog even over de besprekingen:
Als iemand een gespeeld live van commentaar voorziet, dan is dit nooit geheel objectief: ten eerste is het de mening van één persoon en kunnen andere spelers een geheel andere mening hebben. Het kan zijn dat iemand het hele live maar niets vindt terwijl alle andere spelers het reuze naar hun zin hebben, of juist andersom. Beide mogelijkheden zullen hun weerslag vinden in de bespreking van zo'n live. Daarnaast is de bespreking slechts een momentopname die alleen geldt voor dat live: een volgend live kan beter of juist minder goed uitvallen. Dit heeft te maken met een groot aantal factoren, zoals degenen die het nieuwe verhaal schrijven: zijn dit dezelfden als bij het vorige live of is er een nieuwe groep aangetreden met geheel nieuwe ideeën? Ik moet zeggen dat al de lives die ik als speler heb meegemaakt me goed bevallen zijn, het ene weliswaar wat meer dan het andere, maar nooit ben ik met een ontevreden gevoel weggegaan, zodat ik denk toch wel een voldoende objectieve mening te kunnen geven. (Overigens vind ik dat elke vereniging een eigen speelstijl heeft, die in de loop der tijd weinig verandert, ook niet als andere zaken binnen de vereniging dat wel doen.Dit kan weer te maken hebben met de door de betreffende vereniging gebruikte regelsystemen).    

Bij de besprekingen geeft het eerste, cursieve gedeelte, de technische details, terwijl het daaronder staande stukje mijn persoonlijke mening weergeeft.                                                                                                                                                                                                                                                               Waldemar von Hackenslash.

Terug naar introductiepagina    : klik HIER.<

Volgende pagina (pagina 2)      : klik HIER.<